IBD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng Hợp Bình Dương – Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/02/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

VNIndex

1,213.39

10.57 (0.87%)

 
VNIndex 1,213.39 10.57 0.87%
HNX 282.84 2.42 0.85%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022