ITC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ICT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty: số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM.