Khải Hoàn Land (KHG): Lãnh đạo hoàn tất thoái toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu giảm sâu, lãnh đạo CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG – sàn HoSE) bán ra toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.
Khải Hoàn Land (KHG): Lãnh đạo hoàn tất thoái toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu

Cụ thể, ngày 21/4, ông Phùng Quang Hải, thành viên HĐQT vừa bán toàn bộ 1.612.000 cổ phiếu KHG để giảm sở hữu từ 0,36% về còn 0% vốn điều lệ.

Được biết, từ ngày 25/3/2022 đến ngày 21/4/2023, cổ phiếu KHG giảm 69,7% từ 16.260 đồng về 4.930 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2022, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 1.396,2 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 442,47 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện trong năm 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 45,1% về còn 37,7%.

Xét về dòng tiền, năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 1.020,33 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.489,45 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 306,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 345,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 9,7% so với đầu năm, lên 7.044,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 4.648,9 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.514,2 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Khải Hoàn Land tăng 53,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 350 tỷ đồng, lên 1.007,9 tỷ đồng và chiếm 14,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, cổ phiếu KHG giảm 30 đồng về 4.930 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan