Khởi động Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
Dự án đặt mục tiêu thực hiện kiểm toán cho ít nhất 20 doanh nghiệp công nghiệp, lập báo nghiên cứu tiền khả thi cho ít nhất 10 dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2021-2025.

Sáng nay, ngày 20/4, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về cụ thể, dự án sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện kiểm toán năng lượng cho ít nhất 20 doanh nghiệp công nghiệp, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho ít nhất 10 dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ít nhất cho 5 dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và lập hồ sơ đề nghị vay vốn cho 3-5 dự án này tiếp cận các nguồn tài chính của Dự án VEEIEs, Dự án VSUEE do Ngân hàng Thế giới tài trợ và các tổ chức/nguồn tài chính khác.

Dự án cũng có tham vọng đề xuất mô hình đầu tư hiệu quả năng lượng ESCO cho Việt Nam.

Ngoài ra sẽ tiến hành xây dựng và sửa đổi 03 quy định định mức tiêu hao năng lượng cho ngành/phân ngành có cường độ sử dụng năng lượng lớn, xây dựng và phổ biến rộng rãi 05 hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng cho ngành/phân ngành và tăng trưởng xanh cho một số phân ngành công nghiệp và kinh tế.

Một mục tiêu khác của dự án là đào tạo và cấp chứng chỉ cho khoảng 200 cán bộ quản lý năng lượng của doanh nghiệp của 10 ngành/phân ngành công nghiệp, kiểm toán viên năng lượng và chuyên gia ESCO của các Trung tâm tiết kiệm năng lượng các tỉnh, các đơn vị tư vấn năng lượng, giải viên các cơ sở đào taoij được lưạ chọn dựa theo tiêu chí đào tạo của Hàn Quốc…

Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cũng là giai đoạn 2.

Trước đó Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công thương phối hợp với các chuyên gia của KOICA thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2020 với nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại trị giá 1,9 triệu USD.

Trong giai đoạn 1, Dự án đã đạt mục tiêu về đào tạo về phát triển dự án đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công nghiệp cho các cán bộ quản lý liên quan đến lĩnh vực này tại Hàn Quốc và Việt Nam. Cũng đã có 10 doanh nghiệp được tiến hành kiểm toán năng lượng là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như lọc dầu, xi măng, thép, nhà máy điện, dệt may, chế biến thực phẩm, cao su, sản xuất giấy…

Ngoài ra cũng đã hỗ trợ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại để đơn vị này ra xem xét ra quyết định đầu tư, hỗ trợ lập Hồ sơ vay vốn, tư vấn kết nối các đơn vị cung cấp tài chính, đơn vị tài trợ dự án năng lượng tiết kiệm theo quy định.

Đến từ Cơ quan năng lượng Hàn Quốc, ông Park Kyung Soon, Giám đốc dự án cho hay, tại Hàn Quốc, 60% tỷ trọng sử dụng năng lượng nằm trong ngành công nghiệp nên lĩnh vực này được tập trung cao để có các giải pháp nhằm giảm phát thải.

Với Việt Nam, hiện tiêu thụ năng lượng còn ở mức cao và các lĩnh vực tiêu thụ nhiều là công nghiệp, vận tải. Ngoài ra Việt Nam đang phát triển nên việc tiêu dùng năng lượng cũng rất quan trọng. Tại Việt Nam cũng có chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả (VNEEP), nhưng cường độ sử dụng năng lượng vẫn cao nên việc sử dụng tiết kiệm năng lượng cần trở thành vấn đề cốt lõi và phải đẩy mạnh.

Tin bài liên quan