Khử trùng Việt Nam (VFG) đồng ý để Tập đoàn PAN (PAN) chào mua công khai

Khử trùng Việt Nam (VFG) đồng ý để Tập đoàn PAN (PAN) chào mua công khai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán: VFG – sàn HOSE) thông báo đồng ý việc Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu VFG.

Trước đó, PAN thông báo chào mua công khai 4,8 triệu cổ phiếu VFG, nếu giao dịch thành công, PAN sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 41,26% lên 56,25% vốn điều lệ của VFG. Và từ đó chuyển từ công ty liên kết thành công ty con nếu giao dịch thành công.

Giá chào mua không thấp hơn giá bình quân tham chiếu cổ phiếu VFG do HOSE công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua.

Việc chào mua được thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công ty công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch là từ 30 đến 60 ngày kể từ ngày chào mua chính thức.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, PAN ghi nhận doanh thu là 3.121,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 95,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,9% và giảm mạnh 46,6% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 20,9% về chỉ còn 17,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 5,4% về chỉ còn lại 3,1%. Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp có ghi nhận tăng thêm doanh thu tài chính là 95,9 tỷ đồng, tức tăng 157,2% lên 156,9 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 107 tỷ đồng, tức tăng 3.963% lên 109,7 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, PAN đặt kế hoạch doanh thu là 7.918 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm tới 32,5% so với thực hiện năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 không những lợi nhuận giảm mạnh 46,6%, mà dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 932,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ là âm 341,8 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2019 dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận âm. Để bổ sung dòng tiền trong kỳ, dòng tiền hoạt động tài chính dương lên tới 1.803,3 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 17,8% lên mức 12.680,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng mạnh 2.576,9 tỷ đồng lên mức 5.666,2 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng tài sản và 95.1% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/09/2020, cổ phiếu VFG tăng 700 đồng lên 46.700 đồng/cổ phiếu. Còn cổ phiếu PAN cũng tăng 700 đồng lên 21.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan