Kiểm toán Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng vốn đầu tư công.
Thi công hầm số 2 thuộc Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thi công hầm số 2 thuộc Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tổng kiểm toán Nhà nước vừa ký Quyết định số 459/QĐ – KTNN thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, sử dụng vốn đầu tư công.

Mục tiêu của đợt kiểm toán này là xác định tính đúng đắn, trung thực của số liệu, thông tin tài chính (nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện) của Dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Dự án; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung…

Phạm vi kiểm toán là từ khi triển khai Dự án đến ngày 29/2/2024 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Địa điểm kiểm toán là tại đơn vị được kiểm toán (Ban quản lý dự án 2 – Bộ GTVT). Thời hạn kiểm toán là 50 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Theo Quyết định số 459, đoàn kiểm toán gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V làm trưởng đoàn.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 -2025.

Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km và đoạn qua tỉnh Bình Định (thị xã Hoài Nhơn) dài 27,7km. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tuyến đi qua địa bàn 4 huyện, thị xã (Tư Nghĩa dài 4,7km; Nghĩa Hành dài 17,34km; huyện Mộ Đức dài 10,81km và thị xã Đức Phổ dài 27,45km).

Tổng mức đầu tư Dự án là 20.469,69 tỷ đồng do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Công trình đã được khởi công từ ngày 1/1/2023; dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Tin bài liên quan