Kienlongbank (KLB) báo lãi trước thuế 127 tỷ đồng trong quý I/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 127 tỷ đồng.
Kienlongbank (KLB) báo lãi trước thuế 127 tỷ đồng trong quý I/2022

Kienlongbank cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh do trong quý I/2021, ngân hàng phát sinh khoản thu nhập từ việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Sacombank theo phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trong đó, thu nhập lãi thuần là 443,5 tỷ đồng. Các hoạt động chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác đạt 11,1 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng lần lượt.

Còn hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối mang về cho ngân hàng lần lượt 65 tỷ đồng và 30,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 67,7% và 497% so với cùng kỳ.

Kienlongbank cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro trong quý I/2022, nâng con số này lên 93,7 tỷ đồng từ 34 tỷ đồng trong cùng kỳ, tương đương tăng 175%.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của ngân hàng là 80.844 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng giảm gần 6%. Huy động vốn từ khách hàng tăng 2% so với đầu năm, đạt 52.419 tỷ đồng.

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đồng thời, năm 2022 KienlongBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021.

Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế là hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 5,24% cho các quỹ khác (quỹ khen thưởng).

Sau khi trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối còn lại là hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16% và chỉ thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mục đích đợt tăng vốn là nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh cho KienlongBank trong năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT cũng cho biết sẽ triển khai các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nâng cao vị thế của KienlongBank trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, tiếp cận với các chuẩn mực về quản trị công ty dành cho doanh nghiệp niêm yết.

Tin bài liên quan