Kinh Bắc (KBC): Quý I/2022 thoát lỗ nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội

Kinh Bắc (KBC): Quý I/2022 thoát lỗ nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, KBC ghi nhận doanh thu đạt 691,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 523,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 65,5% và 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,1% về còn 40,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 75,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 844,2 tỷ đồng về 279,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 67,1%, tương ứng tăng thêm 28,05 tỷ đồng lên 69,83 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 53,4%, tương ứng tăng thêm 50,33 tỷ đồng lên 144,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23,4%, tương ứng giảm 43,8 tỷ đồng về 143,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 501,77 tỷ đồng lên 498,97 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận lỗ 9,14 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 841,59 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Cơ cấu thu nhập khác của KBC trong quý I/2022.

Cơ cấu thu nhập khác của KBC trong quý I/2022.

Công ty có thuyết minh thu nhập khác do ghi nhận chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá trị hợp nhất kinh doanh 498,7 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội trong quý I/2022.

Đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội trong quý I/2022.

Công ty cho biết thêm, đây là là chênh lệch đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội trong quý I/2022.

CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội được thành lập năm 2005, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch và vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, văn phòng, địa chỉ tại Bình Định. Tính tới 31/3/2022, KBC sở hữu 35,35% vốn điều lệ.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của KBC tiếp tục âm 29,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 235,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 102,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 669,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và tiền bán cổ phiếu quỹ.

Như vậy, trong kỳ công ty đã tăng vay nợ, thực hiện bán cổ phiếu quỹ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KBC tăng 3,7% so với đầu năm lên 31.725,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.529,5 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.150,3 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 5.116,1 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 166,1 tỷ đồng lên 7.220,5 tỷ đồng và chiếm 22,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu KBC giảm 800 đồng về 43.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan