HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Kinh Bắc (KBC) phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC - sàn HOSE).
HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Kinh Bắc (KBC) phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ

Theo đó, HOSE cho biết, ngày 15/3, KBC đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ vượt 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định: “Khối lượng đặt bán: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN…”.

Căn cứ quy định, HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Kinh Bắc phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo Kinh Bắc, ngày 15/3, công ty thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo phương thức thoả thuận với khối lượng 1.000.078 cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu này đã vượt quá 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Kinh Bắc cho rằng nguyên nhân sự thiếu sót khi chưa cập nhập đầy đủ, cũng như chưa hiểu đúng quy định mới của pháp luật điều chỉnh về vấn đề này. Ở đây, công ty đã hiểu quy định khối lượng giao dịch 10% cho một ngày chỉ áp dụng theo phương thức khớp lệnh mà không bao gồm việc áp dụng cho phương thức giao dịch thoả thuận khi bán cổ phiếu quỹ.

Công ty đã nhanh chóng, kịp thời gửi giải trình sự việc lên HOSE ngày 7/4 và sau đó ngày 8/4, công ty nhận được văn bản nhắc nhở của HOSE. Mặc dù vậy, đây là giao dịch thoả thuận với khối lượng không lớn, không làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, qua sự việc này, công ty xin tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm cũng như chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, KBC vừa bán ra toàn bộ 5.950.978 cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu quỹ về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ 16/2 đến 16/3/2022.

Giá bán trung bình là 56.246 đồng/cổ phiếu, tương đương công ty đã thu về tổng 334,7 tỷ đồng từ việc bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ. Được biết, tính tới 31/12/2021, giá trị cổ phiếu quỹ của KBC là 364,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã bán cổ phiếu quỹ thấp hơn 29,8 tỷ đồng so với tổng giá trị mua ban đầu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu KBC giảm sàn 3.600 đồng về 48.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan