Kinh doanh dưới giá vốn, Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) lỗ quý I/2021 lên tới 109,9 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (Mã chứng khoán: PVD - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Kinh doanh dưới giá vốn, Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) lỗ quý I/2021 lên tới 109,9 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, PVD ghi nhận doanh thu đạt 549,9 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là âm 109,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp âm 27,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 157,2 tỷ đồng; lỗ hoạt động tài chính là 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 51,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,2 tỷ đồng về 83,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, trong kỳ, doanh nghiệp đã kinh doanh dưới giá vốn.

Bên cạnh lỗ, PVD còn tiếp tục có dòng tiền âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 117,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 270,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 192,8 tỷ đồng chủ yếu do doanh nghiệp vay nợ tăng thêm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của PVD giảm 0,5% so với đầu năm về 20.756,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 13.418,4 tỷ đồng, chiếm 64,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.274,5 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.747,6 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 184 tỷ đồng lên 4.049,4 tỷ đồng và chiếm 19,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu PVD giảm 600 đồng về 18.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan