Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), quý II/2020 lợi nhuận 53,7 tỷ đồng, giảm 49,1%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (Mã chứng khoán: PVD – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), quý II/2020 lợi nhuận 53,7 tỷ đồng, giảm 49,1%

Theo đó, trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.463,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 53,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và giảm 49,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, doanh thu tăng do số giàn khoan cho thuê, đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tăng 9%. Trong khi đó, lợi nhuận giảm do giảm hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng sở hữu; tăng chi phí hoạt động của các giàn khoan liên quan đến hoạt động tại nước ngoài như chi phí nhân sự, chi phí đổi ca …; thay đổi cách ghi nhận thuế nhà thầu tạm nộp tại Malaysia như là một khoản phải thu trong tương lai.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.140,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 64,1% và 629,2% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 102,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,6% về 6,8% và biên lợi nhuận ròng cải thiện từ 0,5% tăng lên 2,2%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11 tỷ đồng, lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 32,7 tỷ đồng và đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 71,9 tỷ đồng. Chính nhờ những yếu tố trên giúp lợi nhuận cải thiện mạnh.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch với doanh thu là 4.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 68 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,1% và giảm 63% so với thực hiện năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 181 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 93,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 0,3% lên 20.947,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 13.697,8 tỷ đồng, chiếm 65,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.654,6 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 2.364,9 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn là 1.256,5 tỷ đồng, chiếm 6% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng mạnh 24%, tương ứng tăng 458,2 tỷ đồng lên 2.364,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/07/2020, cổ phiếu PVD giảm 100 đồng về 8.990 đồng/CP.

Tin bài liên quan