LAI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (18%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán : 20/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO, Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.