LCG: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần LIZEN (LCG - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân) Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện là 10:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận (101 x 1)/10 = 10,10 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Pháp lý và Kiểm soát Nội bộ Công ty cổ phần LIZEN (địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM) trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.