LDW: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5,1%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LDW - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 510 đồng).

- Thời gian thực hiện: 31/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng CTCP Cấp Thoát nước Lâm Đồng. Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, thời gian từ: 8g00 đến 11g00 và từ 13g30 đến 16g00 trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2024. Người nhận phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.