LGC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (4%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 31/10/2022, khi nhận cổ tức vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.