Licogi 14 (L14): Từ ngày 19/8 sẽ không được phép giao dịch ký quỹ

0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa Quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) vào danh sách không được phép giao dịch ký quỹ, hiệu lực từ ngày 19/8.

Không được phép giao dịch ký quỹ do lỗ

Lý do được đưa ra do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Licogi 14 là số âm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 94,02 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 30,26 tỷ đồng, tức giảm 53,99 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64,3% về chỉ còn 59,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 39,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,73 tỷ đồng lên 55,72 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 44,4%, tương ứng tăng thêm 2,71 tỷ đồng lên 8,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 63,45 tỷ đồng lên 63,59 tỷ đồng (cùng kỳ 0,14 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 111,8%, tương ứng tăng thêm 9,49 tỷ đồng lên 17,98 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thay đổi cách hạch toán đơn vị thành viên giúp giảm lỗ 210,63 tỷ đồng

Trong Báo cáo bán niên năm 2022 sau kiểm toán, Licogi 14 báo cáo lợi nhuận sau thuế lỗ 23,73 tỷ đồng so báo cáo tự lập là lỗ 234,36 tỷ đồng, tức giảm tới 210,63 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của L14 trước và sau kiểm toán (Nguồn: BCTC).
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của L14 trước và sau kiểm toán (Nguồn: BCTC).

Trong đó, biến động lớn nhất là doanh thu tài chính giảm 94,3% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 146,39 tỷ đồng về 8,82 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 84,8% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 354,86 tỷ đồng về 63,59 tỷ đồng. Như vậy, riêng hoạt động tài chính chỉ còn ghi nhận lỗ 54,77 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lỗ 263,24 tỷ đồng, tức giảm lỗ tới 208,47 tỷ đồng.

Nguyên nhân giảm lỗ trong Báo cáo bán niên năm 2022 được Licogi 14 cho biết chủ yếu do công ty con là CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty dẫn tới tỷ lệ sở hữu bị giảm xuống từ 51% về còn 48,5%. Chính vì vậy, Licogi 14 đã chuyển cách ghi nhận từ công ty con sang công ty liên kết tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 và ngày có hiệu lực từ 18/6/2022.

Theo tìm hiểu, hiện tại, ông Phạm Gia Lý đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Licogi 14 và đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thành viên HĐQT tại Licogi 14 và đồng thời cũng là thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14; ông Hoàng Hàng Hải, Phó tổng giám đốc Licogi 14 và đồng thời cũng đang là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14.

Như vậy, đang có tối thiểu 3 lãnh đạo cao cấp của Licogi 14 làm lãnh đạo tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14.

Trên sàn, nhiều Công ty mặc dù sở hữu đơn vị thành viên dưới 51% vẫn ghi nhận là công ty con do nắm quyền kiểm soát. Đơn cử, tại thời điểm 31/12/2020, Nhà Thủ Đức (mã TDH) sở hữu 43% vốn điều lệ tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (mã FDC) nhưng vẫn ghi nhận là công ty con do nắm quyền kiểm soát.

Tương tự, thời điểm 30/6/2022, Tập đoàn An Phát Holdings (mã APH) sở hữu 48,7% vốn tại CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã AAA) nhưng vẫn ghi nhận là công ty con do nắm quyền kiểm soát.

Có thể thấy, tỷ lệ sở hữu trên hay dưới 51% không quá quan trọng, quan trọng mà các Công ty niêm yết hiện nay đang ghi nhận dựa trên việc có kiểm toán đơn vị thành viên.

Quay trở lại với Licogi 14, trên Bảng cân đối kế toán, trước kiểm toán Công ty ghi nhận đầu tư tài chính ngắn hạn là 420,6 tỷ đồng. Trong đó, 688,5 tỷ đồng là khoản mục chứng khoán kinh doanh và trích lập dự phòng 379,6 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 111,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau kiểm toán, Công ty chỉ còn ghi khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn 153,1 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh 105,3 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán 62,8 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 110,7 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu L14 tăng 100 đồng lên 120.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan