Licogi 16 (LCG): Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán LCG - sàn HOSE) báo cáo kết quả giao dịch.
Licogi 16 (LCG): Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu LCG để giảm sở hữu từ 4,17% về còn 3,02% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 19/1 đến 17/2/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 470,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,07 tỷ đồng, lần lượt giảm 62,7% và 83,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 106,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 79,29 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 329,61 tỷ đồng về 8,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 81,1%, tương ứng giảm 101,56 tỷ đồng về 23,65 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,6%, tương ứng giảm 99,67 tỷ đồng về 25,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty có thuyết minh, trong năm 2020 ghi nhận lãi chuyển nhượng khoản đầu tư 309,8 tỷ đồng nhưng sang năm 2021 không ghi nhận, chính vì vậy doanh thu tài chính giảm mạnh trong năm 2021, cũng như trong quý IV/2021.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.120,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 41,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, LCG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty chỉ hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/2, cổ phiếu LCG tăng 250 đồng lên 20.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan