Licogi 16 (LCG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng nhờ chuyển nhượng vốn tại công ty thành viên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã chứng khoán LCG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Licogi 16 (LCG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng nhờ chuyển nhượng vốn tại công ty thành viên

Theo đó, trong quý IV/2020, Licogi 16 ghi nhận doanh thu đạt 1.306,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 130,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 75,7% và 234,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 13,3% về chỉ còn 4,1%.

Điểm đáng chú ý trong quý IV/2020 khi lợi nhuận gộp giảm 45,2% về chỉ có 54 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới 234,9%. Trong đó, doanh thu tài chính tăng thêm 193,3 tỷ đồng lên 193,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu tài chính tăng do Công ty chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể công ty nào.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.580,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 311,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,2% và 60,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 148,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, Licogi 16 đặt kế hoạch với tổng doanh thu 2.668 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 28,2% lên 6.048,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.799,8 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.283 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 727,3 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1, cổ phiếu LCG tăng 450 đồng lên 14.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan