Licogi 18 (L18): Năm 2021, dòng tiền âm 603,4 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2015 tới nay

Licogi 18 (L18): Năm 2021, dòng tiền âm 603,4 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2015 tới nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, mã chứng khoán L18 – sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, L18 ghi nhận doanh thu đạt 1.564,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,89 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,4% và 423,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 3,3% lên 4,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 165,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 44,78 tỷ đồng lên 71,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 62,1%, tương ứng giảm 13,3 tỷ đồng về 8,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 50,2%, tương ứng tăng thêm 14,44 tỷ đồng lên 43,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 59,9%, tương ứng giảm 10,97 tỷ đồng về 7,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.860 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,5% và 103,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 59,26 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 118,5% kế hoạch.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 603,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 125,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 50,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 514,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Như vậy, trong năm vừa qua, Công ty đã phải huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2015 tới nay, chưa năm nào Công ty có dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục lên tới 603,4 tỷ đồng như năm nay.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của L18 tăng 19,5% so với đầu năm lên 3.149,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.369,9 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.160,3 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 377,5 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm, tồn kho tăng 55,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 413,1 tỷ đồng lên 1.160,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 271,7 tỷ đồng lên 1.369,9 tỷ đồng. Chính vì hai khoản mục này tăng cao dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 41,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 316,2 tỷ đồng lên 1.082,6 tỷ đồng và chiếm 34,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu L18 giảm sàn 6.000 đồng về 54.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan