Lizen (LCG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 15/4

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Lizen (tên cũ Licogi 16, mã LCG - sàn HoSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Lizen (LCG) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 15/4

Cụ thể, ngày 10/3, Lizen sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4 và Công ty sẽ sớm công bố tài liệu, địa điểm họp cho cổ đông được biết trong thời gian tới.

Lỗ hoạt động cốt lõi 2,72 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 244,28 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 32,38 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 50,2% về còn 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 63% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,45 tỷ đồng về 28,42 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 467,3%, tương ứng tăng thêm 41,17 tỷ đồng lên 49,98 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 44%, tương ứng giảm 10,41 tỷ đồng về 13,24 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27,2%, tương ứng giảm 6,69 tỷ đồng về 17,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 2,72 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 28,63 tỷ đồng, tức giảm 31,35 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh lên 49,98 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 1.009,03 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 194,94 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Điều tương tự cũng diễn ra trong năm 2022, hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận lỗ 13,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 220,76 tỷ đồng, tức giảm 234,11 tỷ đồng. Công ty thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng 16,42 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 254,47 tỷ đồng lên 269,96 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh về cơ cấu doanh thu, bên cạnh doanh thu hợp đồng xây dựng giảm 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 371,6 tỷ đồng về 924,9 tỷ đồng; lĩnh vực bất động sản cũng không ghi nhận doanh so với cùng kỳ ghi nhận 348,3 tỷ đồng.

Thêm nữa, trong năm 2022, doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do ghi nhận 258,1 tỷ đồng từ chuyển nhượng khoản đầu tư.

Được biết, từ 28/3/2022 đến 29/6/2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 72% vốn cổ phần CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận cho các đối tác và chuyển ghi nhận từ Công ty con sang Công ty liên kết.

Thêm nữa, tới 30/6/2022, Lizen ghi nhận đầu tư sở hữu 27% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận và ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết. Tuy nhiên, thời điểm 31/12/2022, danh sách công ty liên kết không còn tên CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận.

Trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 194,94 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ năm 2008 tới nay

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 822,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 319,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 443,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 217,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, từ năm 2008 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 822,4 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền âm lớn nhất là năm 2018 ghi nhận âm 516,03 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/2, cổ phiếu LCG tăng 350 đồng lên 11.950 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan