Lizen (LCG) thoát lỗ quý III/2022 nhờ hoạt động tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Lizen (tên cũ Licogi 16, mã LCG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 47,6% và lợi nhuận tăng 2,6% trong quý III/2022.
Lizen (LCG) thoát lỗ quý III/2022 nhờ hoạt động tài chính

Lỗ hoạt động cốt lõi 5,01 tỷ đồng trong quý III

Trong quý III/2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 181,44 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 30,96 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,2% về còn 12,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 71,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 57,22 tỷ đồng về 23,23 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 41,78 tỷ đồng lên 42,96 tỷ đồng (cùng kỳ 1,18 tỷ đồng); chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 12,62 tỷ đồng về 14,04 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,3%, tương ứng giảm 2,77 tỷ đồng về 14,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Lizen ghi nhận lỗ 5,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 36,82 tỷ đồng, tức giảm 41,83 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 764,75 tỷ đồng, giảm 53,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 162,57 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022

Cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022

Công ty có thuyết minh trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 214,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, từ 28/3/2022 đến 29/6/2022, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 72% vốn cổ phần CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận cho các đối tác và chuyển ghi nhận từ Công ty con sang Công ty liên kết.

Thêm nữa, tới 30/6/2022, Lizen ghi nhận đầu tư sở hữu 27% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận và ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết. Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2022, danh sách công ty liên kết không còn tên CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận.

Như vậy, doanh thu tài chính đột biến quý III từ hoạt động tài chính nhiều khả năng là từ việc bán phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận.

Trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 65% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ năm 2008 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 659,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 481,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 396,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 123,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, từ năm 2008 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 659,4 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền âm lớn nhất là năm 2018 ghi nhận âm 516,03 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Lizen giảm 10,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 629,3 tỷ đồng về 5.175,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.168,9 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.177,5 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 738,1 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 551,9 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 40,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 341 tỷ đồng lên 1.177,5 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 58,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 302,6 tỷ đồng về 212,9 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 55,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 696 tỷ đồng về 551,9 tỷ đồng …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu LCG tăng 140 đồng lên 6.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan