LLM: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (1%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

-Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán:27/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông mang chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/12/2023.