LM8: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty Cổ phần Lilama 18  (LM8 – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 26/01/2016

 -  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Lilama 18, địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/01/2016.