Lợi thế thị trường giúp Đạm Cà Mau hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 9 tháng

Lợi thế thị trường giúp Đạm Cà Mau hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 9 tháng

(ĐTCK) Doanh thu bán hàng tăng, giá vốn hàng bán và chi phí tài chính đều tăng, tuy nhiên do doanh thu bán hàng tăng với tỷ lệ nhiều hơn, nên lợi nhuận quý III/2018 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vừa được công bố, kết thúc quý III/2018, Đạm Cà Mau tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, chuẩn bị nội lực để chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn sắp tới sau khi kết thúc năm 2018.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, sản lượng của Công ty đạt 586.000 tấn (đạt 105% so với kế hoạch 9 tháng, 78% kế hoạch năm 2018); tổng sản lượng tiêu thụ đạt gần 690.000 tấn, đạt 80% kế hoạch năm 2018); tổng doanh thu ước đạt 4.802 tỷ đồng (đạt 128% so với kế hoạch 9 tháng, 88% kế hoạch năm 2018); lợi nhuận trước thuế ước đạt 591,46 tỷ đồng (đạt 140% so với kế hoạch 9 tháng, 87% kế hoạch năm 2018, bằng 93% so cùng kỳ năm 2017).

Với kết quả này, dự kiến cả năm 2018, Đạm Cà Mau sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao

Kết quả này được Công ty lý giải là do trong quý III/2018, giá ure trên thị trường tăng nhiều dẫn đến doanh thu trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, doanh thu bán hàng hóa tăng còn do công ty đã đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng tự doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tại các thị trường khu vực. Việc sản lượng tiêu thụ hàng tự doanh tăng lên làm cho giá vốn hàng bán trong quý III/2018 cao hơn quý III/2017.

Chi phí tài chính quý III/2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017 nguyên nhân từ biến động tỷ giá trong kỳ. Vì vậy, để giảm bớt rủi ro về tỷ giá, Công ty đã nỗ lực chủ động thực hiện thanh toán nợ vay trước hạn cho khoản vay có gốc bằng ngoại tệ với hơn 50 triệu USD cho chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy Đạm Cà Mau.

Doanh thu bán hàng tăng, giá vốn hàng bán và chi phí tài chính đều tăng, tuy nhiên do doanh thu bán hàng tăng với tỷ lệ nhiều hơn nên lợi nhuận quý III/2018 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả 3 quý đầu năm như vậy, tuy nhiên, khó khăn trước mắt không hề nhỏ, Đạm Cà Mau vẫn phải chuẩn bị các giải pháp và kịch bản kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2018 và cho giai đoạn những năm tiếp theo. 

Trước mắt, bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV/2018, Đạm Cà Mau tích cực ra hàng phục vụ bà con vụ Đông Xuân với hơn 250.000 tấn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng chiến lược công ty. Tập trung thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án NPK Cà Mau để đưa ra thị trường sản phẩm đúng lộ trình.