Masan MeatLife (MML) đặt kế hoạch doanh thu tăng từ 16% tới 30,4% trong năm 2020

Masan MeatLife (MML) đặt kế hoạch doanh thu tăng từ 16% tới 30,4% trong năm 2020

(ĐTCK) CTCP Masan MeatLife (Mã chứng khoán MML - UPCoM) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020, đại hội dự kiến tổ chức ngày 30/6/2020.

Doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần 16.000 - 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường) là 200-500 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng trưởng từ 16% tới 30,4% so với thực hiện năm 2019.

Trong năm 2020 tập trung vào việc mở rộng quy mô kinh doanh thịt mát để chiếm ít nhất 20-25% doanh thu thuần MML và phát triển chuỗi cung ứng tích hợp, linh hoạt để đảm bảo mô hình kinh doanh bền vững.

Kế hoạch phát hành ESOP: Doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 0,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty, với giá phát hành bằng mệnh giá. Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành trong năm 2020 hoặc trước tháng 5/2021.

Bên cạnh đó, MML lên kế hoạch chào bán riêng lẻ cho không quá 5 nhà đầu tư với tỷ lệ chào bán tối đa 9,99% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Thời gian dự kiến trong năm 2020 hoặc cho đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất. Được biết, giá trị sổ sách tính tới 31/3/2020 của MML là 23.239 đồng/CP.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Mục đích chào bán phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp; Đầu tư góp vốn vào các công ty con; Nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của công ty; Cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; Tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/06/2020, cổ phiếu MML tăng 1.900 đồng lên mức 50.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan