MBS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán MB (Mã chứng khoán: MBS - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB - tầng 7,8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội hoặc các chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán MB (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân đúng với thông tin cổ đông đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán MB.