Miễn nhiệm 2 chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng được miễn nhiệm chức danh Ủy biên UBND TP. Đà Nẵng.

Sáng 15/11, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP. Đà Nẵng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Theo Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 1/11/2023 của UBND TP. Đà Nẵng, kể từ ngày 1/11/2023, ông Nguyễn Phú Ban và ông Huỳnh Đức Trường được Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng quyết định cho nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đề nghị HĐND TP. Đà Nẵng xe xet miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phú Ban và ông Huỳnh Đức Trường với lý do nêu trên.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Phú Ban vắng mặt có lý do. Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Trường.

Tin bài liên quan