MPC đạt EPS trên 10.000 đồng

MPC đạt EPS trên 10.000 đồng

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 với lợi nhuận đạt 755 tỷ đồng, vượt 79% kế hoạch. 

Tương ứng, EPS cổ phiếu MPC đạt 10.930 đồng. Doanh thu thuần cả năm của MPC đạt 15.095 tỷ đồng, tăng 36% so năm trước. Chi phí bán hàng tăng 45% khi chiếm gần 695 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 43% lên mức 158 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ giá trị hàng bán cao, MPC ghi nhận lãi trước thuế 1.047 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2013. Riêng quý IV/2014, Tập đoàn đạt lợi nhuận 190 tỷ đồng, tăng 65% so cùng kỳ 2013. 

Tại thời điểm cuối năm 2014, tiền và các khoản tương đương của MPC giảm mạnh từ 2.000 tỷ đồng xuống còn gần 83 tỷ đồng. Hàng tồn kho của MPC tăng gần gấp đôi đầu kỳ, lên mức 4.451 tỷ đồng (chủ yếu là hàng chờ xuất). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 763 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan