Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2014, Công ty mẹ HMH lãi hơn 66 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Hải Minh (HMH) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 với doanh thu hơn 38 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 66,34 tỷ đồng, tăng 95,75%. 

Trước đó, tại Nghị quyết HĐQT, Công ty đã thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 với doanh thu 105 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 3% và lợi nhuận sau thuế 41,5 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch.

Công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu tổng doanh thu 122,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 32,9 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, lộ trình thực hiện trong 2 năm.  

Tin bài liên quan