Năm 2014, Kienlongbank đạt hơn 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Năm 2014, Kienlongbank đạt hơn 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Kienlongbank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2014.
Cụ thể, tổng tài sản Kienlongbank đến cuối năm đạt 23.399 tỷ đồng, tăng 7,09% so với năm 2013, huy động vốn thị trường 1 đạt 16.864 tỷ đồng, tăng 22,30% so với năm 2013, dư nợ tín dụng đạt 13.526 tỷ đồng, tăng 11,53% so với năm 2013, lợi nhuận trước thuế đạt 250,75 tỷ đồng.

Năm 2015, Kienlongbank đặt kế hoạch tổng tài sản 26.170 tỷ đồng; tổng vốn huy động 22.180 tỷ đồng, dư nợ cho vay 16.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng. 

Theo Kienlongbank, việc Chi nhánh Tây Ninh và 6 phòng giao dịch được thành lập mới và khánh thành hội sở, các trụ sở của Ngân hàng trên cả nước sẽ là sự kiện nổi bật đánh dấu bước phát triển của Kienlongbank nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Năm 2015, Kienlongbank dự kiến kế hoạch lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 26.180 tỷ đồng; tổng vốn huy động 21.180 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.  

Tin bài liên quan