Năm 2018, HDBank báo lãi 4.005 tỷ đồng, tăng 65,7% so với 2017

Năm 2018, HDBank báo lãi 4.005 tỷ đồng, tăng 65,7% so với 2017

(ĐTCK) Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM - HDBank (HDB – HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2018 với mức tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu.

Cụ thể, trong quý IV/2018, Ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 1.121 tỷ đồng, tăng 122,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.161 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ; riêng thu nhập lãi thuần của ngân hàng mẹ đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 35,8%.

Thu nhập từ dịch vụ và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 37,8%.

Tính chung cả năm 2018, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 65,7% so với năm 2017.

Trong đó, hoạt động dịch vụ đạt lãi thuần 438 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2017. Tương tự, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng hơn 2 lần, lên 298 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần đạt 7.646 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.438 tỷ đồng, tăng 25.7%.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của HDBank đạt 216.108 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017. Tổng huy động đạt 191.588 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 14% lên 16.828 tỷ đồng và đã sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn Basel II khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Trong năm 2018, HDBank cũng đã tăng thêm 45 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng quy mô mạng lưới lên 285 điểm.

Số lượng điểm giao dịch tài chính tiêu dùng cũng tăng thêm 2.323, đạt 13.825 điểm giao dịch tiếp tục dẫn đầu toàn ngành tài chính tiêu dùng về quy mô mạng lưới. Hệ thống mạng lưới rộng lớn giúp HDBank và HD Saison phục vụ hiệu quả gần 7 triệu khách hàng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn.

Trong năm 2019, HDBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 328.588 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 303.043 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 210.839 tỷ đồng, không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

Lợi nhuận trước thuế phấn đấu 5.077 tỷ đồng và tăng mạng lưới điểm giao dịch lên 308 điểm.

Tin bài liên quan