Năm 2021, Đất Xanh (DXG) dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng và 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ chiết khấu lên tới 20%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán DXG - sàn HOSE) thông báo tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/6 tại TP.HCM.
Năm 2021, Đất Xanh (DXG) dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng và 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ chiết khấu lên tới 20%

Theo đó, doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh năm 2020 với doanh thu là 2.891 tỷ đồng, bằng 59% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là âm 496 tỷ đồng so với kế hoạch là 1.034 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2020, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch năm. Với lợi nhuận âm trong năm tài chính, doanh nghiệp trình cổ đông không chia cổ tức năm 2020. Được biết, tại Đại hội cổ đông năm 2020, DXG dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%.

Bước sang năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.350 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục lên kế hoạch đẩy mạnh huy động vốn trong năm 2021 từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2021 cho cán bộ nhân viên Công ty, tương ứng 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điểm đáng lưu ý, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn chủ sở hưu để phát hành thưởng cho nhân viên, số tiền dự kiến thu về là 0 đồng.

Ngoài ra, DXG cũng lên kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành dự kiến chiết khấu tới 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm quyết định giá. Mục đích phát hành để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kết quả phát hành trái phiếu trong quý I/2021, doanh nghiệp đã phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định tối đa là 12%/năm, thời gian phát hành là 18/3/2021.

Được biết, Đất Xanh công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với dòng tiền tiếp tục âm trong quý đầu năm 2021. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 516,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.484,5 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.

Để bù đắp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thâm hụt 516,5 tỷ đồng cùng dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 114,4 tỷ đồng, doanh nghiệp phải huy động vốn tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền tài chính dương 1.188,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vay nợ ròng tăng thêm.

Nếu nhìn rộng ra từ năm 2016 tới năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục thâm hụt kéo dài. Cụ thể, năm 2016 âm 467,3 tỷ đồng, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng và năm 2020 là âm 780,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ yếu huy động dòng tiền từ chủ sở hữu và nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh thâm hụt kéo dài.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng 10,1% so với đầu năm lên 25.674,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.325,1 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.293,6 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.111,8 tỷ đồng lên 8.325,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng đã tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.192,2 tỷ đồng lên 7.137,5 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng nguồn vốn. Nhờ dòng tiền huy động vốn từ nợ vay tăng thêm đã giúp số dư tiền mặt của doanh nghiệp tăng trong kỳ.

Kết thúc quý đầu năm 2021, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.953,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 711,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 390,9% và 659,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5% về còn 58,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu DXG giảm 1.000 đồng, tương ứng giảm 3,47% về 27.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan