Navibank (mã NVB) dự kiến tăng vốn lên trên 4.500 tỷ đồng

Navibank (mã NVB) dự kiến tăng vốn lên trên 4.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 29/4 tới, Navibank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên tại Hà Nội, để trình cổ đông thông qua các chương trình hoạt động năm 2014. 

Trong năm nay, Navibank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.010 tỷ đồng lên 4.510 tỷ đồng (thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi), đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu về mức 3%, lợi nhuận trước thuế 96,3 tỷ đồng. Năm 2013, Navibank đạt lợi nhuận trước thuế 23,9 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 6,07%. Ngân hàng đã bán nợ xấu cho VAMC 768 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHCĐ kỳ này, Navibank sẽ trình Đại hội việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ TP. HCM ra Hà Nội và xin thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, với tỷ lệ mua tối đa 20% tổng số cổ phiếu đang niêm yết để xử lý nợ (gồm cấn trừ nợ vay, khoản phải thu). Navibank là một trong 9 ngân hàng được xác định yếu kém, buộc phải tái cơ cấu. Tuy nhiên, Navibank đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tự tái cấu trúc, mà không cần M&A.  

Tin bài liên quan