NBW: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (15,5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024.

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/07/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu khi đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Hoặc: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Thời gian: từ ngày 15/07/2024 đến hết ngày 14/08/2024. Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: từ ngày 19/08/2024.