NDW: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (4,8%)

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 480 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 24/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,240.71

-0.93 (-0.07%)

 
VNIndex 1,240.71 -0.93 -0.07%
HNX 307.02 0.0 0.0%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%