Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Tỉnh Nghệ An (địa điểm cụ thể Bac A Bank sẽ thông báo sau).