Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB – OTC)

Thời gian thực hiện: Khai mạc lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2018

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận I, TP.HCM.

Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.