Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương - VPBank (VPB – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: TP. Hà Nội, chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời.