Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.