Ngân hàng TMPC Phát triển TP.HCM - HDBank (HDB – HOSE)


Thời gian thực hiện: 13/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, 07 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.