Nhà Khang Điền (KDH): Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam vừa mua vào 400.000 cổ phiếu

Nhà Khang Điền (KDH): Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam vừa mua vào 400.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ đầu tư liên quan lãnh đạo tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH – sàn HOSE) báo cáo kết quả giao dịch.

Theo đó, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam - tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên HĐQT và bà Vương Hoàng Thảo Linh, Thành viên Ban kiểm soát tại KDH vừa mua vào toàn bộ 400.000 cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 0,097% lên 0,16% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/1 đến 27/1/2022.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương cũng đang là Phó giám đốc điều hành Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital. Bà Vương Hoàng Thảo Linh đang là Giám đốc Đầu tư CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital. Như vậy, quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam là tổ chức liên quan tới nhóm quỹ VinaCapital. Trước đó, trong Báo cáo thường niên năm 2020, KDH cho biết nhóm VinaCapital đang sở hữu 13,3% vốn điều lệ tại công ty.

Ngược lại, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 250.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 7% về 6,97% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 13/12/2021. Trong đó, quỹ bán ra 250.000 cổ phiếu là Wareham Group Limited để giảm sở hữu từ 0,179% về còn 0,1399% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 54,3% và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 51,7% lên 82,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 27,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 183,1 tỷ đồng về 484,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,2%, tương ứng giảm 22,4 tỷ đồng về 160,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 223,8 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng chủ yếu do việc ghi nhận lợi nhuận khác.

Công ty có thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến trong kỳ chủ yếu do việc ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ 198,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không có. Cụ thể, ngày 5/10/2021, nhóm công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư với giá phí là 419,58 tỷ đồng và lãi từ giao dịch mua rẻ 198,5 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.737,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.204,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,5% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 100,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu KDH tăng 600 đồng lên 50.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan