Nhiều công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường

Nhiều công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường

(ĐTCK) Các công ty niêm yết trên HNX lần lượt thông qua lịch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013.

Cụ thể, CTCP Sông Đà 9.01 (mã S91) thông báo ngày 15/10 sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua phương án và dự thảo hợp đồng sáp nhập vào CTCP Sông Đà 9 (SD9 – sàn HNX). Đồng thời, S91 cũng sẽ xin ý kiến để thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty giải quyết các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập.

Trong khi đó, XMC dự kiến tổ chức Đại hội vào 9h ngày 11/10 tại Trụ sở Công ty, Tầng 3, nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội để thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nội dung khác có liên quan (nếu có).

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) cũng thống nhất sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường để thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty cho phù hợp Thông tư 121/2012/TT-BTC.