Nhựa Đông Á (DAG) dừng kế hoạch chào bán 29,78 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG – sàn HOSE) thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.
Nhựa Đông Á (DAG) dừng kế hoạch chào bán 29,78 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Việc tạm dừng để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả cho Công ty.

Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN theo quy định.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, Công ty thông qua việc chào bán 29.782.056 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 50%) để huy động 297,82 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 100 tỷ đồng.

Tổng số tiền huy động từ phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến dùng để đầu tư vốn mở rộng các Nhà máy sản xuất của các công ty con; đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; bổ sung vốn lưu động; và thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác.

Được biết, từ ngày 6/1 đến ngày 15/11, cổ phiếu DAG giảm 82,1% từ 16.600 đồng/CP về 2.970 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 2/12, cổ phiếu DAG giao dịch vùng 4.090 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá chào bán cổ phiếu đang cao hơn 144% giá thị trường.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, DAG ghi nhận doanh thu đạt 546,59 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3,35 tỷ đồng, giảm 55,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,6% về còn 5,4%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.762,14 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,36 tỷ đồng, tăng 316,1% so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan