NTC: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (10%)

NTC: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/12/2022

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Địa chỉ: ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), bắt đầu từ ngày 26/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.