OIL: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (3,5%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (OIL - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Ban Tài Chính Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

· Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP trước ngày 10/08/2022.