PAN: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2024

Lý do mục đích: Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Chi nhánh Hà Nội Công ty CP tập đoàn PAN – tầng 15, tòa ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội kể từ ngày 08/07/2024. Người sở hữu xuất trình CMND hoặc các tài liệu chứng minh khác, và kí xác nhận sau khi nhận cổ tức.