PGC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Công ty Gas Petrolimex (PGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)/

- Ngày thanh toán: 19/07/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu... (chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).