Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Thái Bình và Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Thái Bình, Điện Biên nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 80/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với bà Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, tại Quyết định 79/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với bà Cao Thị Hải để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Tại Quyết định 2564/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin bài liên quan