Bà Hồ Thu Ánh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hồi tháng 12/2020.

Bà Hồ Thu Ánh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hồi tháng 12/2020.

Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Thu Ánh kiêm Giám đốc Sở TT-TT Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định phân công bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bà Hồ Thu Ánh được phân công kiêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/8/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Bà Hồ Thu Ánh (46 tuổi) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra ngày 3/12/2020. Trước đó, bà Ánh là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Ngày 30/7 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định cho ông Lã Hoàng Trung thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang để chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 1/8/2022.

Tin bài liên quan