PLX: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.